Archwilio… Darganfod … Gwneud…

Yn Ysgol Goedwig Nant y Glyn, Bae Colwyn.

Mae Nant y Glyn yn lleoliad delfrydol ar gyfer rhaglenni Eco-therapi yr Ysgol Goedwig.

Mae Ecotherapi yn weithgaredd rheolaidd a gaiff ei hwyluso a’i strwythuro, sy’n canolbwyntio ar wneud gweithgaredd yn hytrach nac ‘iechyd’, sy’n digwydd mewn amgylchedd gwyrdd, sy’n ymwneud ag archwilio a gwerthfawrogi’r byd naturiol, yn digwydd dros amser, ac sy’n cynnwys cysylltiad gyda phobl eraill” (MIND)

Rydym yn hapus i drafod syniadau am raglenni gyda chi heb ymrwymiad i archebu. Cysylltwch â ni i drafod anghenion eich grŵp.FOREST SCHOOL LOGO no circle

Awgryma ‘Open Space’: y ganolfan ymchwil i fynediad cynhwysol at amgylchoedd yr awyr agored, fod yr amgylchedd naturiol yn llesol i iechyd pobl mewn 5 prif ffordd, sef:

  • Gwell sgiliau cyfathrebu a phersonol
  • Gwell iechyd corfforol
  • Gwell iechyd meddyliol ac ysbrydol
  • Gwell ymwybyddiaeth ysbrydol, synhwyraidd, esthetig.
  • Gallu i fynnu rheolaeth bersonol a bod yn fwy sensitif i’ch lles eich hun.