Archwilio… Darganfod… Gwneud…

Gwirfoddoli

Datblygwch sgiliau newydd, gwybodaeth a phrofiad ym:

 

Yn Ysgol Goedwig Nant y Glyn gallwn gynnig cyfleoedd gwirfoddoli i bobl ifanc 18-25 oed. Gall gwirfoddoli gyda ni fod o ddiddordeb arbennig i’r rheini sy’n gwneud eu:

Gwobrau Dug Caeredin

Gwirfoddolwyr y Mileniwm

neu wirfoddolwyr sy’n dychwelyd o’r

Gwasanaeth Dinesydd Rhyngwladol.

Gall gwirfoddoli gyda ni hefyd fod o ddiddordeb os ydych yn ystyried gyrfa mewn :

Maes yn ymwneud â’r amgylchedd

Addysg awyr agored

Dysgu

Waith ieuenctid

Maes rheoli coetiroedd

Cadwraeth

Addysg amgylcheddol

Arweinyddiaeth Ysgol Goedwig.

Cysylltwch â ni i gael mwy o wybodaeth

FOREST SCHOOL LOGO no circle (1)