Archwilio… Darganfod… Gwneud…

Grwpiau Ysgol

Mae rhaglenni Ysgol Goedwig Nant y Glyn yn gweithio yn dda hefo gwaith Sgolion-Eco, Cynlluniau Ysgolion Dda, a gwaith abiti hawliau (CCUHP).

Gweld Twitter neu Facebook am newydd rhagleni. Mae croeso i chi gysylltu â ni i drafod unrhyw anghenion sydd gennych. Gallwn ddod atoch chi i gynnal gweithgareddau a hwyluso rhaglenni yn eich mudiad neu ysgol os oes gennych le addas yn yr awyr agored.

 

 

 

 

Dysgu yn yr Awyr Agored Cymru: Hyfforddiant i athrawon, cynorthwywyr dysgu a gweithwir addysg proffesiynol hefo Ysgol Goedwig Nant y Glyn a RSPB Conwy.

Dydd Iau 21 Ebrill 2016.

Bydd lluniaeth yn cael eu darparu

Cynrychiolwyr o ysgolion Conwy am dim, cynrychiolwyr or Siroed arall £10.

I archebu lle ar y cwrs, cysylltwch a Ffion Hughes. ffion.hughes@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk

“Enjoyed it more than I thought I would – not the sort of thing I would normally do”

Young person