Archwilio… Darganfod … Gwneud…

Yn Ysgol Goedwig Nant y Glyn, Bae Colwyn.

Hwyl i’r Teulu..

Chwarae ar y cyd!

Mae’r Sesiynau Hwyl i’r Teulu wedi eu hanelu at y rhieni / gwarcheidwaid yn gymaint â’r plant. Rydym eisiau rhoi cyfleoedd i rieni fynd yn ôl i’w plentyndod a mwynhau’r profiad ochr yn ochr â’u plentyn. Caiff y teulu cyfan ei annog i gymryd rhan yng ngweithgareddau a gemau’r coetir, cael hwyl a chwarae gyda’i gilydd. Mae’r sesiynau yn cynnwys lluniaeth o amgylch y tân. Oherwydd hyn rydym yn codi tâl ar rieni a phlant.

Awesome, wholesome family fun!

Cysylltwch â ni i gael mwy o wybodaeth neu archebu lle.

.FOREST SCHOOL LOGO no circle (1)

Dyddiadau digwyddiadau isod…

Rhaid i blant o dan 18 oed fod yng nghwmni oedolyn cyfrifol bob amser, a rhaid i bob oedolyn fod yng nghwmni o leiaf 1 plentyn.

£8.00 pp. Yn cynnwys cinio a lluniaeth.

Addas ar gyfer plant 3+

Fantastic day in the woods! Great activities, great company. Cannot recommend this enough! THANKS!!!!!!